Juf Mieke stelt zich voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is juf Mieke.
Het komende schooljaar ben ik de juf van de combinatiegroep 3/4.
In de 21 jaar dat ik op basisschool de Tweelingen werk heb ik in verschillende groepen les gegeven, voornamelijk in de onder- en middenbouw.

Verder ben ik lid van de MR en van de GMR.
Dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin alle scholen van ons schoolbestuur vertegenwoordigd zijn.
Ervaringen uitwisselen met collega’s van andere scholen werkt inspirerend en geeft weer nieuwe inzichten.

E-mailadres: m.vermulst-timmermans@skpo.nl