Schoolgids

In onze schoolgids vindt u alle informatie die betrekking heeft op ons onderwijs en informatie over allerlei praktische zaken. U kunt de schoolgids downloaden door op de afbeelding te klikken.

Daarnaast beschikt onze school over een schoolplan. Hierin beschrijven we iedere vier jaar op welke wijze wij willen gaan werken aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Het schoolplan is opvraagbaar bij de directie.  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Klik hier voor ons privacystatement.