Schooltijden

De schooltijden zijn per locatie verschillend. Zo hebben ouders met meerdere kinderen voldoende tijd om hun kinderen 's ochtends naar de verschillende gebouwen te brengen en 's middags op te halen:

Locatie Planetenlaan:

Locatie Turfveldenstraat:          

Maandag:

08.45u – 15.00u

Maandag:

08.30u – 14.45u

Dinsdag:

08.45u – 15.00u

Dinsdag:

08.30u – 14.45u

Woensdag:

08.45u – 12.30u

Woensdag:

08.30u – 12.15u

Donderdag:

08.45u – 15.00u

Donderdag:

08.30u – 14.45u

Vrijdag:

08.45u – 15.00u

Vrijdag:

08.30u – 14.45u

 
Basisschool Tweelingen werkt met een continurooster. Daardoor eten de kinderen tussen de middag op school van 12.15u tot 12.30u. Vervolgens hebben ze pauze van 12.30u tot 13.00u. Bij mooi weer spelen ze buiten op de speelplaats met allerlei speelmaterialen en bij slecht weer spelen ze in de klas. Ze mogen dan spelletjes spelen, filmpjes kijken, tekenen en kletsen.

Wanneer u uw kind niet wilt laten pauzeren op school, kunt u uw kind tussen de middag thuis laten eten. U dient uw kind dan om 12.15u op te halen en er voor te zorgen dat uw kind om 13.00u weer op school is.


Ziek melden


Wanneer uw kind ziek is of later komt vanwege een bezoek aan een arts, verzoeken wij u om dit schriftelijk of telefonisch voor schooltijd te melden:

  • Voor de groepen 1 t/m 4 aan de Planetenlaan vóór kwart voor 9 .
  • Voor de groepen 5 t/m 8 aan de Turfveldenstraat vóór half 9.


We willen u erop attenderen dat het belangrijk is dat u de school op de hoogte stelt van de reden van het verzuim. Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen van de ouders of verzorgen, zijn wij helaas genoodzaakt het verzuim als “ongeoorloofd schoolverzuim“ te melden aan de afdeling leerplicht van de gemeente Eindhoven.