Partners en links

Het schoolbestuur SKPO


Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Meer informatie over het schoolbestuur kunt u vinden in onze schoolgids en op de site van de SKPO. De SKPO is te bereiken op het volgende adres:


Vonderweg 12                                                         
5616 RM Eindhoven
tel.: 040 – 259 53 20
fax: 040 – 259 53 21


Kl
achtenregeling:
Heeft u een klacht over de school en wilt u weten wat u dan moet doen. Klik dan hier voor de klachtenregeling. 


Sportformule Eindhoven

Al vele jaren worden de gymlessen op school verzorgd door Sportformule Eindhoven. Juffrouw Anouk en meneer  Peter zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij geven de gymlessen aan de kinderen voor groep 1 t/m 8. Daarnaast worden er op maandag ook naschoolse activiteiten georganiseerd waar uw kind aan mee kan doen.

Mocht u vragen hebben over de gymlessen, naschoolse activiteiten, verenigingen of iets anders wat met sport te maken heeft kunt u ons altijd aanspreken.


Peter Snoek 
 
06-31494313
p.snoek@eindhoven.nl  
Sportformule Eindhoven
040-2388866

           

Openbare bibliotheek


Basisschool Tweelingen werkt samen met de Openbare Bibliotheek Eindhoven. Op beide vestigen is een schoolbieb aanwezig. Wilt u meer informatie over schoolbieb of over boeken lenen? Op de site van de Openbare Bibliotheek Eindhoven vindt u meer informatie.
Wij-Eindhoven/ Jeugd- en gezinswerker

Met het Wij-Eindhoven biedt mensen ondersteuning op het gebied van:
  • werk en inkomen            
  • zorg en opvoeding
  • huishouden en klussen
  • vervoer (mobiliteit)
  • wonen en ontmoeten

Wanneer u een vraag heeft en er zelf of samen met andere niet uitkomt, kunt u terecht bij het Wij-team in uw wijk. Binnen de school zijn ook mensen van het Wij-team actief betrokken. Zij nemen deel aan het zorgoverleg en dienen als aanspreekpunt voor de school wanneer er zorgen worden gemaakt over kinderen of gezinnen.

Wilt u meer informatie over WIJ-Eindhoven kijk dan op de site van WijEindhoven of bel met (040) 2388998. Op maandagochtend rond 8.45 is er meestal een medewerker van het Wij-team aanwezig op school aan de Planetenlaan, waar u terecht kunt voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak.Jeugdgezondheidszorg


Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering.
In onze schoolgids vindt u meer informatie over de jeugdgezondheidszorg.

Heeft u overige vragen?
  • Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
  • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
    • Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur.