Corona-update | Week 4

Beste ouders/verzorgers,

Gisteravond is bekend gemaakt dat alle maatregelen in strijd tegen corona verlengd zullen worden t/m 28 april. Dit betekent dat de scholen tot die tijd ook dicht zullen blijven. Aansluitend hebben we dan ook te maken met de meivakantie. Concreet betekent dit dat de scholen op zijn vroegst op 11 mei mogelijk hun deuren weer openen. En dat is nog een lange periode...

Vanochtend hebben we als team dan ook overlegd hoe we het onderwijs en contact met de leerlingen en ouders in de periode tot de meivakantie vorm willen geven. 

Vanaf komende week zullen wij ons onderwijs gaan aanbieden via Snappet. Dit is een digitale omgeving waarin we onze gebruikelijke lesmethodes kunnen gebruiken. Uw kind zal dan aan de lesstof gaan werken die we normaal ook in de klas gebruiken alleen nu dan digitaal. Hiermee voorkomen wij dat we te ver achter gaan lopen in de methodes en lesstof mogelijk niet afkrijgen. Ook is er met Snappet een mogelijkheid tot het krijgen van uitleg en een chatfunctie om uitleg te krijgen.
Daarnaast zal Junior Einstein klaar gezet worden met extra oefenmateriaal, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld Engels of verkeer. Sommige vakgebieden zijn afhankelijk van de groep van uw kind.

Voor de groepen 1-2 zal de werkwijze niet anders zijn dan in de afgelopen periode. En in bepaalde onderbouwgroepen zal ook materiaal op papier klaarliggen om bijvoorbeeld het leren schrijven door te laten lopen. U hoort dit dan van de leerkracht van uw kind per mail.

Naast schoolwerk willen wij vanaf volgende week starten met contactmomenten tussen de leerling en de leerkracht. Dit kan telefonisch of via een videogesprek. Wij horen graag van de kinderen hoe het met ze gaat, of er vragen zijn of gewoon een gezellig praatje. De leerkracht zal u hiervoor benaderen. Het gaat hier om individueel contact tussen leerkracht-leerling-ouder. Op dit moment gaan wij niet aan de slag om hier groepsactiviteiten voor te ontwikkelen omdat hier de vraag en mogelijkheden heel wisselend in zijn. Wel is er natuurlijk de mogelijkheid om kinderen zelf onderling contact te laten hebben via bijvoorbeeld videobellen of chatprogramma's. 

Ook zijn wij bezig de schoolbibliotheek open te gaan stellen om kinderen de mogelijkheid te bieden boeken te lenen. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie want dit moet natuurlijk georganiseerd worden omdat ook wij natuurlijk niet te veel mensen in ons gebouw mogen ontvangen. 

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. De verdere informatie over de lesstof en het contact tussen leerkracht en leerling ontvangt u deze week per mail van de groepsleerkracht. Hier kunt u ook altijd terecht met vragen. Voor deze week moeten de kinderen het schoolwerk via Junior Einstein verder afmaken en vanaf 6 april starten we met thuiswerk zoals hierboven beschreven. 

Met vriendelijke groet,

Moniek de Ridder
Directeur