Corona-update | Week 1

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zondag kregen we allemaal het bericht over het sluiten van de scholen. Het was maandagochtend rond half 9 voor de leerkrachten een bijna onwerkelijke situatie. Hoeveel kinderen komen er? Wat gaan we nu doen? En hoe verder? Allemaal vragen waar we niet meteen een antwoord op hadden.

Maandag ochtend waren er geen kinderen op school die wij dienden op te vangen. Natuurlijk begrijpen we de problemen die sommige ouders hebben met het vinden van opvang. Prioriteit nu is echter gezondheid en veiligheid voor iedereen.
Als u de opvang van uw kind(eren) niet geregeld krijgt onder schooltijd en u werkt in de vitale sector dan zorgt de school voor opvang. Wij houden hierbij de richtlijnen van de rijksoverheid aan. Wij vragen u dan een mail te sturen naar tweelingen@skpo.nl met hierbij de naam van het kind en de groep en om welke dagen het gaat.

Ondertussen zijn wij als team druk bezig geweest met hoe wij er voor kunnen zorgen dat kinderen van thuis toch met schoolwerk aan de slag kunnen. Dit is niet vrijblijvend en ook een eis vanuit de overheid. Dit schoolwerk kunnen de kinderen dan thuis maken via de computer, laptop, tablet of eventueel andere digitale middelen.

Voor dit moment hebben wij er voor gekozen om voor de kinderen van de groepen 2 t/m 8 oefeningen klaar te zetten via Junior Einstein. Ook zullen wij u vragen om middels Squla thuis te oefenen en voor de kinderen in groep 3 ook met de software van Veilig Leren Lezen. Deze programma's worden door ons volledig opengezet zodat zij kosteloos toegankelijk zijn voor alle kinderen. Verder adviseren wij kinderen dagelijks te laten lezen.

U ontvangt vandaag of morgenochtend een mail van de leerkracht van uw kind over hoe er ingelogd moet worden en wat de bedoeling is. Daarnaast kunt u mailen met de leerkracht van uw kind met vragen over dit werk of eventueel andere vragen wat betreft oefenstof.
De leerkracht kan ook zien wat de kinderen hebben gemaakt en hoe het is gemaakt. De leerkrachten zorgen dat er steeds voldoende werk klaar staat voor de kinderen om van huis uit te maken. Mogelijk komen er de komende periode nog extra oefenprogramma's bij. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Om van huis uit te kunnen werken aan deze oefenstof is een computer, laptop of tablet nodig en een internetverbinding. Als u deze niet tot u beschikking heeft en dit ook niet via mensen in uw omgeving kan regelen, kunt u contact met ons opnemen via tweelingen@skpo.nl

Indien u geen bericht heeft ontvangen via de mail, vragen wij u om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

We maken met zijn allen een situatie mee die voor iedereen nieuw is. Hopelijk een periode die weer spoedig achter ons gelaten kan worden.

Dank voor het getoonde begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Moniek de Ridder
Directeur basisschool Tweelingen