School gaan dicht!

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk via de media al heeft gehoord zijn alle scholen vanaf 16 maart tot 6 april dicht in strijd tegen het Coronavirus. Het beleid is dat de school wel open is voor ouders die werken in de zogeheten vitale beroepen. Beide ouders dienen hierbij werkzaam te zijn in een vitale functie. Hieronder vindt u een link waarbij u kunt controleren of uw beroep hieronder valt.

Als we spreken over vitale beroepen dan gaat het om functies in de sfeer van openbare orde, rechtshandhaving en zorg.
Een overzicht hiervan vindt u op onderstaande pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Alle kinderen van ouders met een vitaal beroep of ouders die werkzaam zijn bij een vitaal bedrijf kunnen indien zij geen gezondheidsklachten hebben terecht op school. De school zorgt dan voor opvang. 

De gezondheidsrichtlijnen voor deze kinderen en hun ouders zijn echter nog wel steeds van kracht.Dit betekent dat als men last heeft van één (of meerdere) van de volgende gezondheidsklachten:hoesten, neusverkoudheid (loopneus en/of regelmatig niezen), keelpijn, luchtwegklachten en/of koorts dat de school niet mag worden bezocht. Pas nadat men tenminste 24 uur klachtenvrij is kan de  school weer bezocht worden. 

Kinderen die naar school komen en waarbij tijdens schooltijd wordt geconstateerd dat zij één van bovenstaande gezondheidsklachten hebben ,zullen we laten ophalen.

Als u behoort bij de onderstaande vitale beroepen of bedrijven kunt u dit per mail laten weten aan de directie van de school op tweelingen@skpo.nl. In de mail graag de naam van het kind en de groep vermelden en voor welke dagen u opvang nodig heeft voor uw kind. Nogmaals het betreft hier gezinnen waarbij beide ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen of alleenstaande ouders die werkzaam zijn in deze sector. 

Daarnaast gaan wij als team de komende dagen kijken hoe wij voor de kinderen thuisonderwijs kunnen inrichten. Dit zal dan voornamelijk gaan via digitale middelen. Morgen zullen wij starten met de voorbereidingen hiervoor. Als hier meer over bekend is, zullen wij u hier over informeren per mail of via onze schoolapp. 

Ook wij begrijpen dat de afgekondigde maatregelen een grote impact hebben op uw gezin en de maatschappij. 

We hopen van harte dat deze maatregelen zorgen voor het tegengaan van (verdere) gezondheidsklachten  en doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om ervoor te zorgen dat ouders in vitale functies aan de slag kunnen blijven voor iedereen voor onze samenleving. 

Zodra er nieuwe informatie is die voor u nodig is om te weten zullen we u opnieuw informeren. Alles wordt afgestemd met ons schoolbestuur en samenwerkende partners. Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Moniek de Ridder
Directeur basisschool Tweelingen