Onderwijsstaking

Beste ouders/verzorgers,

De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 te gaan staken.  

De oproep tot staken voor 30 en 31 januari is niet op de werkgever gericht, maar een politieke actie. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Op basisschool Tweelingen heeft het team besloten om gehoor te gaan geven aan deze oproep.
Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen) op 30 en 31 januari.
(onze spilpartner Billies is deze dagen niet in staat kinderen extra op te vangen op de BSO)

Ondanks de recent afgesloten CAO waarin geld is vrijgemaakt voor een beter salaris van de leerkracht, ervaren leerkrachten in ons land een grote werkdruk en staat de kwaliteit van het onderwijs door het lerarentekort onder druk. Met name dit laatste is duidelijk merkbaar in de sector.Het wordt alsmaar moeilijker om aan goede leerkrachten te komen. De stakingsoproep is gedaan omdat structurele oplossingen nodig zijn om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Alleen zo kan het beroep weer aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe leerkrachten, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet.

We zijn er niet trots op dat we gaan staken: we zijn echter  trots op ons vak!!
Wij vragen u dan ook begrip voor deze actie.