PBS op school

We vinden het allemaal heel normaal dat kinderen zich goed gedragen. Dat kinderen gewoon doen wat ‘hoort’. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Soms is dit voor kinderen niet altijd even duidelijk. Daarom werken wij bij ons op school aan de hand van PBS. We benoemen het goede gedrag dat we bij de kinderen zien en zeggen ook waarom we dit vinden.

Door dit positieve gedrag systematisch te belonen werken de kinderen aan hun groepsbeloning. Dit kan een extra lange pauze, een film kijken of iets anders zijn dat ze zelf hebben bepaald. Natuurlijk is de beloning niet het uiteindelijke doel. Het gaat er natuurlijk om dat we op een veilige, respectvolle en verantwoordelijke manier met elkaar omgaan.