Medezeggenschapslid Rian Guns

Mijn naam is Rian Guns en ik ben secretaris van de medezeggenschapsraad van basisschool Tweelingen. Dat betekent dat ik de agenda en de notulen maak en deze rond stuur. Ik ben werkzaam als adjunct-directeur en intern begeleider op basisschool Tweelingen. De MR bestaat uit een gedeelte ouders en een gedeelte leerkrachten. We vergaderen zo’n 5 keer per jaar en we proberen samen  tot nieuwe ideeën te komen die goed zijn voor de school en die uitvoerbaar zijn. De ontwikkelingen binnen de school worden besproken en belangrijke stukken zoals bijv. de schoolgids moeten door de MR worden goedgekeurd. Als ouder/verzorger kun je ook terecht bij één van de MR leden met vragen of ideeën. Deze worden dan meegenomen naar de MR vergadering en besproken. Vandaar dat we ons als MR graag aan u willen voorstellen, zodat u weet, bij welke mensen u terecht kunt.