Welkom op de pagina van groep 4.

Algemeen

Welkom in groep 4a van juf Lisanne. Juf Lisanne is er van maandag t/m vrijdag.

Mocht u iets over uw kind willen bespreken of iets willen vragen, dan kunt u altijd een afspraak maken of een e-mail sturen naar l.vanheugten@skpo.nl. 

Methoden

Bij rekenen gaan we verder waar we vorig jaar gebleven zijn. In groep 3 hebben de kinderen gewerkt aan sommen t/m 20. In groep 4 gaan we ons richten op sommen t/m 100 en de tafeltjes. Ook gaan we verder met het oefenen met geld, de klok en leren we standaardmaten zoals meter, centimeter en kilogram.

Taal is onderverdeeld in een aantal thema's, deze thema's komen ook terug in de spelling- en woordenschatmethode. De kinderen leren wat voor woorden er zijn, zijn bezig met de spelling van de woorden en leren wat de woorden betekenen. Daarnaast leren ze verhalen en werkstukjes te schrijven.

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen, maar nu gaan ze nog beter leren lezen! We lezen steeds langere teksten en proberen ook steeds sneller te lezen. Dit doen we met behulp van de methode "Timboektoe".

Om lezen extra te stimuleren hebben wij een schoolbieb, hier mogen de kinderen elke dinsdag nieuwe boeken uitkiezen om mee naar huis te nemen. Voor het begrijpend lezen gebruiken we "Grip op lezen" en oefenen we in een oefenwerkboek van CITO. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de kinderen niet alleen de tekst kunnen lezen, maar leren begrijpen wat er staat.

Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Om dit aan bod te laten komen op school, gebruiken we de methode Blink. Met deze methode behandelen we thema's die te maken hebben met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Gym

Elke vrijdag gaan wij gymmen in sporthal Eckhart. De kinderen krijgen hierbij les van onze gymdocent, meneer Peter Snoek. Voor de gymles is het belangrijk dat kinderen een (korte) broek, een T-shirt en gymschoenen bij hebben. Heeft u kind geen gymkleren bij, dan kan hij/zij helaas niet mee doen. De kinderen kunnen vanaf de gymzaal worden opgehaald.

Eten en drinken (en traktaties)

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten. We zouden het dan ook fijn vinden als de kinderen tijdens de pauze gezond eten en drinken bij zich hebben. Koek, snoep, chips en priklimonade worden niet toegestaan.

De traktaties bij de verjaardagen mogen natuurlijk wel iets lekkers zijn. Maar maak ze niet te groot.