Welkom op de pagina van groep 3.Dit jaar hebben we een groep 3 van juf Melanie (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) en juf Netty (wo).


Lezen

Groep 3 is een spannend, maar ook leuk schooljaar. In groep 3 starten de kinderen met het leren lezen. Veel letters kennen de kinderen al uit de kleutergroepen, maar nu leren ze hoe ze met deze letters woorden kunnen maken en lezen. We maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie. Tot ongeveer de kerstvakantie leren de kinderen aan de hand van een thema alle nieuwe letters. De letters in groep 3 worden anders uitgesproken dan het alfabet. Klik hier om te luisteren hoe deze letters worden uitgesproken. Na de kerstvakantie ligt de nadruk op het leestempo. De woorden worden steeds langer en het tempo moet steeds hoger. In groep 3 werken de kinderen met veel materialen, zodat ze spelenderwijs leren.

    

Schrijven

In groep 3 besteden we ook aandacht aan de schrijfontwikkeling. Alle nieuwe letters leren de kinderen tevens schrijven. We maken hiervoor gebruik van de methode Pennestreken en Schrijfdans. Aan het begin van groep 3 zijn dit nog losse blokletters. Wanneer alle losse blokletters zijn aangeboden leren de kinderen de schrijfletters en daarna leren ze de letters aan elkaar te schrijven.

 

Rekenen

Uiteraard wordt er ook gerekend in groep 3. We maken gebruik van de methode Wereld in Getallen. In groep 3 ligt de nadruk op het rekenen tot 20. Zo leren de kinderen + en - sommen te maken en krijgen ze tijd-, meet- en geldoefeningen. Veel materialen worden ook gebruikt bij het rekenen. Zo hebben de kinderen fiches, blokjes en staafjes, klokjes en rekenrekjes waarmee ze de rekenopdrachten kunnen maken. Ook voor rekenen maken we gebruik van digibordsoftware en computerprogramma's waarmee de kinderen extra kunnen oefenen. 

Thuis oefenen:

Veel lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het zorgt ervoor dat uw kind sneller gaat lezen, dat uw kind steeds meer woorden begrijpt en dat het begrijpend lezen in groep 4 gemakkelijk wordt. Op de dinsdag kan uw kind nieuwe boeken lenen in de schoolbibliotheek. Samen lezen en voorlezen is daarnaast stimuleert het leesplezier van uw kind.

Regelmatig krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis om thuis extra te oefenen. Dit huiswerk sluit aan op de stof die ze op school krijgen. 

Wanneer u thuis wilt oefenen met uw kind en uw kind zit op onze school dan krijgt u inloggegevens van het programma Ambrasoft, Veilig leren lezen en Gynzy kids. Hiermee kan uw kind ook thuis oefenen.

Andere leuke sites om te oefenen:


Eten en drinken:

We vinden het belangrijk dat de kinderen gezond eten. Daarom hebben we afgesproken dat ze in de kleine pauze fruit mogen eten en iets mogen drinken. In de grote pauze mogen ze brood eten en ook iets drinken. Water, melk en sap vinden wij goede dranken. Koeken (vooral koeken met suiker en chocolade) en snoep zijn niet toegestaan. Als uw kind jarig is mag er wel een kleine traktatie worden uitgedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een zakje chips, een lolly of een snoepje. Of nog beter een gezonde traktatie.