Welkom op de pagina van groep 3.

 

Algemeen

Welkom in groep 3a van juffrouw Nanda en juffrouw Nathalie. Juf Nanda is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf Nathalie in de groep. Mocht u iets over uw kind willen bespreken, dan kunt u altijd na school een afspraak maken of u kunt uw vraag stellen via de mail: Juf Nanda: n.vandeneijnden@skpo.nl Juf Nathalie: n.tomeij@skpo.nl

Methoden

De nadruk ligt in groep 3 op het leren lezen. Tot de kerstvakantie leren de kinderen iedere week een aantal nieuwe letters op een speelse manier. Na de kerstvakantie dienen de kinderen alle letters van het alfabet en de tweetekenklanken te kunnen lezen en schrijven. Alle nieuwe letters leren ze schrijven in blokschrift. Bij rekenen ligt de nadruk op de getallenlijn, tellen tot 100, en plus- en minsommen tot en met 20.

We werken met de volgende lesmethoden:

  • Veilig Leren Lezen voor taal;
  • Pennenstreken en Schrijfdans voor schrijven;
  • Wereld in Getallen voor rekenen;
  • Blink voor wereldoriëntatie en woordenschat;

Naast de bovenstaande methoden besteden we ook aandacht aan muziek, gym, verkeer, godsdienst, de sociaal emotionele ontwikkeling, handvaardigheid en tekenen.

Om de kinderen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van methodetoetsen, het leerlingvolgsysteem Cito en het observatiesysteem Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) voor het in beeld brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze lessen worden op basis van deze gegevens gegeven in drie niveaus:

  • Kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken krijgen extra instructie;
  • Kinderen die de stof begrijpen na de uitleg gaan zelfstandig aan de slag;
  • Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging krijgen pluswerk.


Praktische zaken

  • Eten en drinken Tweelingen-app en ouderhulp

Voor zowel de kleine als de grote pauze vragen wij aan u om uw kind iets gezonds mee te geven. Koek, snoep, chips en priklimonade worden niet toegestaan. De traktaties bij verjaardagen mogen natuurlijk wel iets lekkers zijn, maar maak ze niet te groot.

  • Gymnastiek

Wij gymmen iedere vrijdag in sporthal Eckart. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar gymspullen in een aparte tas bij zich heeft. Denk hierbij aan een T-shirt, korte broek en gymschoenen met witte zolen. Zonder deze gymspullen mag uw kind niet mee gymmen in verband met de hygiëne en veiligheid.

  • Tweelingen-app en ouderhulp

Sinds vorig schooljaar heeft onze school een eigen app. In de app-store kunt u de basisschool app gratis downloaden. Vervolgens kiest u voor onze school basisschool Tweelingen. Houd de app wekelijks in de gaten voor informatie, leuke foto’s en ouderhulp! Ook op onze website: www.bstweelingen.nl vindt u de nodige informatie.