Welkom op de pagina van groep 6/7

Algemeen

Welkom in groep 6/7 van juffrouw Rian. Juffrouw Rian is aanwezig van maandag t/m vrijdag. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Dan kunt u mij mailen (r.kuipers@skpo.nl) of bellen (040-2411707).

Methoden

In groep 6/7 werken we met verschillende methodes. Voor elk schoolvak hebben we een methode. Zo gebruiken we voor taal en spelling ‘Taal actief’. Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘Timboektoe’ en voor het begrijpend lezen maken we gebruik van ‘Grip op lezen’. Met rekenen gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. Omdat groep 6/7 een combinatiegroep is, hebben de groepen afwisselend instructie- en verwerkingsmomenten bij de eerdergenoemde vakken.

Voor het vak wereldoriëntatie gebruiken wij één methode 'Blink Geïntegreerd'. Deze methode biedt thema's aan waar de vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis in geïntegreerd zijn. Met de kennis die de kinderen opdoen in de lessen gaan zij onderzoek doen over iets waarin ze geïnteresseerd zijn. Als afsluiting geven de kinderen hier een presentatie over.

Dit jaar starten we in groep 6/7 ook met Grej of the day. Grej of the day betekent letterlijk: ding van de dag. Elke week krijgen de kinderen een Grej of the day: eerst ontvangen zij het raadsel en de volgende dag een korte kennisles over het onderwerp. De kinderen vertellen vervolgens aan een andere persoon wat zij geleerd hebben. Het is doel is de kennis en de nieuwsgierigheid van de kinderen te vergroten.

Weektaak

Iedere dag staat de weektaak op het rooster. In die tijd werken de kinderen individueel aan de weektaak. Hierin staan opdrachten die horen bij de lessen. Deze tijd gebruiken wij om met kinderen extra aan bepaalde onderdelen te werken waar ze hulp bij nodig hebben. In de weektaak plannen de kinderen vooraf wat er per dag gemaakt moet worden, daar wordt door de leerkracht ook op gecontroleerd. Zo proberen we de kinderen te leren plannen.

Agenda/huiswerk 

In groep 7 krijgen alle kinderen een agenda. Hierin staat wat het huiswerk is en belangrijke afspraken en/of activiteiten. Elke maandag wordt het huiswerk opgegeven. De kinderen hebben een map met werkbladen voor rekenen en taal. Elke week maken zij twee bladzijdes rekenen en twee bladzijdes taal. Op maandag kijken we dit huiswerk klassikaal na. Het huiswerk heeft als doel dat kinderen leren plannen en hun huiswerk verdelen over de week. Deze vaardigheid is belangrijk voor het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind nog leerwinst kan behalen op een bepaald onderdeel, kan er extra huiswerk meegegeven worden. Omdat kinderen moeten ontspannen in de avond, proberen we zoveel mogelijk extra begeleiding tijdens de lesuren te geven.

Preadvies 

Wij volgen de meeste kinderen al gedurende hun hele schoolcarrière. Onder andere methodewerk, Cito-toetsen en observaties geven ons een prima beeld van de mogelijkheden en interesses van uw kind. In groep 7 ontvangen de kinderen een preadvies als eerste indicatie voor het voortgezet onderwijs. Dit preadvies wordt tijdens het tweede rapportgesprek gedeeld.

Eten en drinken (en traktaties)

Zowel in de kleine pauze als tijdens het overblijven hebben de kinderen iets gezonds te eten en te drinken bij zich. Koek, snoep, chips, priklimonade worden niet toegestaan. In de ochtend hebben we om 10.10 uur pauze waarbij de kinderen hun fruit en drinken in de klas nuttigen. Als uw kind het fruit graag gesneden heeft dan verzoeken wij u dit thuis voor uw kind te snijden. Om 12.45 uur eten de kinderen een gezonde boterham. Ook voor traktaties willen wij u vragen om iets kleins te trakteren.

Gym

Wij gymmen iedere vrijdag van 13.45 tot 14.45 uur. We gymmen dit jaar in de sporthal van Basisschool de Handreiking. De kinderen krijgen hierbij les van onze gymdocent, juffrouw Michelle. Om te gymmen moeten de kinderen gymkleren en gymschoenen bij zich hebben.

Oudercommunicatie

De communicatie naar ouders gaat via de ‘Basisschool App’. Deze is gratis te downloaden via Google Playstore en de Appstore. In de app kunt u zich aanmelden voor onze groep waardoor u berichten van de groep en andere berichten van de school kunt lezen. Ook kunnen hier reacties onder geplaatst worden.  Ook kunnen we via deze weg berichten sturen betreffende uw kind. De digitale nieuwsbrief en andere documenten worden voortaan via de App gecommuniceerd.

We communiceren ook regelmatig via de mail. Het is van belang dat u uw mail en de app met regelmaat bekijkt.