Welkom op de pagina van de Schakelklas

Leuk! Basisschool Tweelingen heeft een schakelklas voor kinderen uit de groepen 2 en 4.

Kan uw kind goed leren maar heeft het om welke reden dan ook een taalachterstand, dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor de schakelklas. In de schakelklas draait alles om taal en woordenschat. Er wordt gewerkt met leuke thema's en er worden veel taalspelletjes gespeeld.
Er zijn veel activiteiten in een kleine kring met een leerkracht, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Ook wordt er gewerkt in hoeken, werkboeken, op de tablet of de touchscreen. 


In de schakelklas zie je veel woorden met plaatjes. Er hangen woordwebben, woordtrappen, woordkasten en woordparachutes, gebaseerd op de werkwijze uit 'Op woordenjacht'. De woorden komen uit de methodes van de klassen. Voor de kleuters is dit Kleuterplein en Logo3000 en voor groep 4 Taal Actief 4. 

In de schakelklas is het leuk, gezellig en veilig. De groep is klein, er wordt veel geoefend en de juf helpt de kinderen veel. 

Wilt u meer weten over de schakelklas of heeft u vragen dan kunt u bij de leerkracht terecht.
 

Suzanne Schalk-Steijns

s.schalk-steijns@skpo.nl