Welkom op de pagina van groep 7.

Algemeen
Welkom in groep 7 van juffrouw Liz en juffrouw Neeltje. Tot de kerstvakantie staat juffrouw Neeltje fulltime voor de groep in verband met het zwangerschapsverlof van juffrouw Liz. Na de kerstvakantie komt juffrouw Liz terug en zal zij op dinsdag, woensdag en donderdag voor de groep staan. Juffrouw Neeltje blijft dan op de maandag en vrijdag werken.

Mocht u iets willen vragen, mededelen of bespreken over uw kind, dan kunt u altijd na schooltijd terecht om een afspraak te maken.

Methoden
In groep 7 werken we met veel verschillende methodes. Voor elk schoolvak hebben we een methode. De methode 'Taal actief' gebruiken we voor taaloefeningen, spelling en woordenschat. Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode 'Timboektoe' en voor het begrijpend lezen gebruiken we 'Grip op lezen'. Bij rekenen maken we gebruik van de methode 'Wereld in getallen'. Sinds afgelopen schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met de methode Blink. De vakken aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis worden hierbij geïntegreerd aangeboden. Bij techniek zijn we vooral bezig met onderzoekend en ontdekkend leren.

Taakbrief
Iedere dag staat er 'weektaak' op het programma. In die tijd werken de kinderen zelfstandig aan hun taakbrief. Hierin staan opdrachten die aansluiten bij de lessen en bij de eigen ontwikkeling van de kinderen. Elke week voeren we een gesprek met de kinderen om te vragen wat zij nog lastig vinden en wat ze nog extra willen oefenen. De weektaaktijd gebruiken wij tevens om kinderen met een extra onderwijsbehoefte zowel individueel als in groepjes te kunnen begeleiden.

Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 7 elke week huiswerk mee naar huis. Dit zal elke week één taak zijn voor taal en één taak voor rekenen. Het huiswerk schrijven de kinderen op in hun agenda, tevens kunnen hier belangrijke activiteiten of toetsen in worden geschreven.

Eten en drinken (en traktaties)
Zowel in de kleine pauze als tijdens het overblijven hebben de kinderen iets gezonds te eten en te drinken bij zich. Koek, snoep, chips, frisdrank en sportdrank worden niet toegestaan. In de ochtend hebben we om 10.15u pauze waarbij de kinderen fruit eten. Als uw kind het fruit graag gesneden heeft dan verzoeken wij u dit thuis voor uw kinderen te snijden. Om 12.15u eten de kinderen een gezonde boterham. Wij willen u vragen om als traktatie iets kleins uit te delen.
 
Gym
Wij gymmen op iedere maandag van 12.45u tot 13.45u in sporthal Eckart. De kinderen krijgen hierbij les van onze gymdocent, meneer Peter Snoek. Om te gymmen moeten de kinderen gymkleren (t-shirt en sportbroek) en gymschoenen bij zich hebben.
 
Oudercommunicatie
Sinds vorig jaar communiceren wij via de ‘basisschool Tweelingen app’. Deze app is gratis te downloaden via de Google Playstore en de Appstore. In de app kunt u zich aanmelden voor onze groep, waardoor u pushberichten en gewone berichten kunt lezen. Ook kunnen er reacties onder geplaatst worden. Tevens kunnen we via deze weg berichten sturen betreffende uw kind.  De digitale nieuwsbrief en andere documenten worden alleen via de App gecommuniceerd. Mocht er iets dringends zijn willen we u vragen dat even persoonlijk te melden per telefoon. U kunt in dat geval ook even langs komen.