Welkom op de pagina van groep 7.

Algemeen
Welkom in groep 7 van juffrouw Liz. Juffrouw Lizz staat op maandag, disndag, woensdag en vrijdag in de klas. Op donderdag is er juffrouw Netty.

Mocht u iets over uw kind willen bespreken, kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken met juffrouw Liz.

Methoden
In groep 7 werken we met veel verschillende methodes. Voor elk schoolvak hebben we een methode. Zo gebruiken we voor taal en spelling ‘Taal actief’. Dit jaar gaan we starten met een proef voor de methode ‘Taal actief’. Daarbij maken we geen gebruik meer van het boek en het schrift, maar verwerken we alles digitaal op de computer of de tablet. Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘Timboektoe’ en voor het begrijpend lezen van ‘Grip op lezen’. Met rekenen gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. De methode voor wereldoriëntatie is vrij nieuw. Hij heeft drie vakgebieden die als naam ‘Eigentijds’ (geschiedenis), ‘Binnenstebuiten’ (natuur en techniek)  en ‘Grenzeloos’ (aardrijkskunde) hebben.

Weektaak
Iedere dag staat er ‘zelfstandig werken’ op het rooster. In die tijd werken de kinderen individueel aan de weektaak. Hierin staan opdrachten die horen bij de lessen. Deze tijd gebruiken wij om met kinderen extra aan bepaalde onderdelen te werken waar ze hulp bij nodig hebben.

Agenda/huiswerk
In groep 7 krijgen alle kinderen een agenda. Hierin staat wat het huiswerk is, wanneer ze dit inplannen en wanneer het af moet zijn. Op vrijdag krijgen leerlingen het huiswerk mee, op andere dagen kunnen de kinderen extra leerwerk voor een toets meekrijgen. We zorgen er altijd voor dat de kinderen voldoende tijd hebben om het huiswerk te maken. Het opgegeven huiswerk heeft als doel dat kinderen leren plannen en iedere dag een beetje maken. Dit is een vaardigheid die belangrijk is voor het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind nog leerwinst kan behalen op een bepaald onderdeel, kan er extra huiswerk meegegeven worden. Omdat kinderen moeten ontspannen in de avond, proberen we zoveel mogelijk extra begeleiding tijdens de lesuren te geven. De agenda gaat iedere dag op en neer, het is prettig als u elke week een handtekening zet zodat de leerkracht weet dat u op de hoogte bent.

Eten en drinken (en traktaties)
Zowel in de kleine pauze als tijdens het overblijven hebben de kinderen iets gezonds te eten en te drinken bij zich. Koek, snoep, chips, frisdrank en sportdrank worden niet toegestaan. In de ochtend hebben we om 10.10 uur pauze waarbij de kinderen hun fruit en drinken in de klas nuttigen. Als uw kind het fruit graag gesneden heeft dan verzoeken wij u dit thuis voor uw kind te snijden. Om 12.15 uur eten de kinderen een gezonde boterham. Ook voor traktaties willen wij u vragen om iets kleins te trakteren.

Gym
Wij gymmen iedere Vrijdag van 12.45 tot 13.45 uur. De kinderen krijgen hierbij les van onze gymdocent, meneer Peter Snoek. Om te gymmen moeten de kinderen gymkleren (T-shirt en broek) en gymschoenen bij zich hebben.