Welkom op de pagina van groep 8.


Algemeen 

Welkom in groep 8a van juf Lara. Juf Lara is er op maandag, disndag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is juf Netty in de klas. Bij vragen of belangrijke zaken, graag mailen (l.burghoorn@skpo.nl) of bellen (040-2411707). Even binnenlopen mag ook altijd.  

Methoden 

In groep 8 werken we met veel verschillende methodes. Voor het vergroten van onze taalvaardigheid (spelling, lezen en taaloefeningen) gebruiken we verschillende methodes. Voor taaloefeningen en spelling gebruiken we ‘Taal actief’ en de bijbehorende woordenschatmethode 'Woordenschat Extra'. Bij deze methode bieden wij extra ondersteuning door het inzetten van computers en tablets. Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘Timboektoe’ en voor het begrijpend lezen maken we gebruik van ‘Grip op lezen’. Bij rekenen gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. Voor het vak wereldoriëntatie gebruiken wij één methode 'Blink Geïntegreerd'. Deze methode biedt thema's aan waar de vakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis in verweven zitten. Aan de hand van informatie vanuit de lessen, gaan de leerlingen onderzoek doen over iets waar ze geïnteresseerd in zijn. Als afsluiting geven de leerlingen hier een presentatie over. Engels heeft een eigen methode ‘Groove me’ waar we de Engelse taal mee oefenen. 

Weektaak 

Iedere dag staat er een uur ‘weektaak’ op het rooster. In die tijd werken de kinderen individueel aan een weektaak. Hierin staan opdrachten die horen bij de lessen. Deze tijd gebruiken wij om met kinderen extra aan bepaalde onderdelen te werken waar ze hulp bij nodig hebben. In de weektaak plannen de kinderen vooraf wat er per dag gemaakt moet worden, daar wordt door de leerkracht ook op gecontroleerd. Zo proberen we de kinderen te leren plannen.  

Agenda en huiswerk 

Ook dit jaar hebben alle kinderen een agenda gekregen. Hierin staat wat het huiswerk is, wanneer ze dit inplannen en wanneer het af moet zijn. Elke vrijdag wordt er huiswerk opgegeven. Hier hebben de kinderen een boekje voor. Elke week maken de leerlingen twee bladzijdes rekenen en twee bladzijdes taal. Op vrijdag kijken we dit huiswerk ook weer klassikaal na. We zorgen er altijd voor dat de kinderen voldoende tijd hebben om het huiswerk te maken. Het opgegeven huiswerk heeft als doel dat kinderen leren plannen en iedere dag een beetje maken. Dit is een vaardigheid die belangrijk is voor het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind nog leerwinst kan behalen op een bepaald onderdeel, kan er extra huiswerk meegegeven worden. Omdat kinderen moeten ontspannen in de avond, proberen we zoveel mogelijk extra begeleiding tijdens de lesuren te geven. Ook toetsen en andere bijzondere activiteiten laten we de leerlingen opschrijven in de agenda. 

 

Eten en drinken (en traktaties) 

Zowel in de kleine pauze als tijdens het overblijven hebben de kinderen iets gezonds te eten en te drinken bij zich. Koek, snoep, chips en priklimonade worden niet toegestaan. In de ochtend eten wij om 10.10 uur in de klas. Als uw kind het fruit graag gesneden heeft dan verzoeken wij u dit thuis voor uw kind te snijden. Om 12.15 uur eten de kinderen een gezonde boterham. Ook voor traktaties willen wij u vragen om iets kleins te trakteren.  

Gym 

Wij gymmen iedere vrijdag van 13.45 tot 14.45 uur. De kinderen krijgen hierbij les van onze gymdocent meneer Peter. Om te gymmen moeten de kinderen gymkleren (een T-shirt en een korte broek) en gymschoenen hebben. 

Oudercommunicatie 

De communicatie gaat via de ‘Basisschool Tweelingen App’. Deze is gratis te downloaden via Google Playstore en de Appstore. In de app kunt u zich aanmelden voor onze groep waardoor u push-berichten en gewone berichten kunt lezen. Ook kunnen hier reacties onder geplaatst worden. Tevens kunnen we via deze weg berichten sturen betreffende uw kind. De digitale nieuwsbrief en andere documenten worden voortaan alleen via de App gecommuniceerd. 

Afspraken dokter/orthodontist/tandarts/etc. 

Het zou fijn zijn als de afspraken voor bovenstaande zaken zoveel mogelijk na schooltijd worden gepland. Dit omdat er in groep 8 een aantal uitjes en bijzondere activiteiten zijn en daardoor vervelend zou zijn als uw kind er niet bij kan zijn. Mocht het niet na schooltijd kunnen, kan er voor een keer een uitzondering worden gemaakt.  

Advies Voortgezet Onderwijs 

De middelbare school is de volgende stap voor u en uw kind. Wij volgen de meeste kinderen al gedurende hun hele schoolcarrière. Onder andere methodewerk, CITO-toetsen en observaties geven ons een prima beeld van de mogelijkheden en interesses van uw kind. Dat is ook belangrijk want halverwege groep 8 geven wij een advies met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs.  Als eerste geven we een voorlopig advies. Dit volgt tijdens het eerste rapportgesprek. Het definitieve advies volgt eind februari. 

En als het advies bekend is, volgt het aanmelden op het Voortgezet Onderwijs. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, bezoeken wij diverse Voortgezet Onderwijs scholen. De kinderen krijgen dan alvast een beeld van de school. Daarnaast volgen in november en december nog diverse open dagen. U kunt als ouder uiteraard ook mee wanneer wij scholen bezoeken. 

We beseffen dat dit nog ver weg ligt. Daarom organiseren wij eind september een informatieavond om de belangrijke zaken omtrent het Voortgezet Onderwijs op een rijtje te zetten. We houden u daar ruim van tevoren van op de hoogte. 

NIO-test

Aan het begin van groep 8 wordt de NIO-test afgenomen. Deze test laat zien wat de mogelijke intelligentie van het kind is. De test wordt afgenomen door een externe partij. De NIO-test wordt meestal rond september/oktober afgenomen. Het is een intelligentietest en geen kennistest. Het afnamemoment maakt geen verschil wat betreft het intelligentieniveau van de leerlingen.