SPIL-centrum

SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. Onze school is onderdeel van het spilcentrum Eckart. Het doel van een spilcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, door een nauwe samenwerking en afstemming tussen de school, de directe spilpartner Billies en externe organisaties als de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de GGD. Indien gewenst kan het SPIL-centrum ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning bieden bij de opvoeding van hun kind(eren).

Billies

Billies is een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen bieden wij opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Kinderdagverblijf Billies werkt net als de school volgens het principe van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) met thema’s van de methode Uk & Puk, een onderdeel van de methode Ko-totaal. Billies is gehuisvest op de volgende locaties in Eindhoven:Het kinderdagverblijf:                                  - Turfveldenstraat 2a, 5632 XJ   Eindhoven 
De peuterspeelzaal:   - Planetenlaan 28, 5632 DG Eindhoven
De buitenschoolse- en dagopvang:   - Turfveldenstraat 2a, 5632 XJ Eindhoven
  - Veronapad 3, 5632 TR  Eindhoven

 

Voor nadere informatie kunt u kijken op hun website www.kinderdagverblijfbillies.nl of contact opnemen met:

 Kinderdagverblijf Billies

 Postadres:

 Turfveldenstraat 2a

 Postbus 1613

 5632 XJ Eindhoven

 5602 BP Eindhoven

 tel: 040-256 65 42

 info@kinderdagverblijfbillies.nl