Het team

Ons team bestaat uit 27 personeelsleden, waaronder de directie, de internbegeleiders, de leerkrachten, de administratief medewerkster en de conciërges. De vakken muziek, drama en gymnastiek worden gegeven door vakleerkrachten. Op school werken tevens medewerkers van andere externe instanties zoals Billies, Wij-Eindhoven en de GGD.

Door op te foto te klikken krijgt u meer informatie over de persoon.