Visie

Onze school staat voor goed onderwijs, waarbij wij ieder kind bieden wat het nodig heeft en eruit halen wat er in zit. Binnen ons onderwijs hebben we gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem met opbrengstgericht werken. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en doorlopen in principe in acht jaar tijd de groepen 1 t/m 8. Om kinderen met verschillende niveaus binnen een klas de juiste aandacht en uitleg te geven, maken we gebruik van het directe instructiemodel.

Naast het behalen van goede leerresultaten vinden wij het ook belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. We bieden de kinderen een prettige en veilige leeromgeving, waarbij we veel aandacht hebben voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op school hebben we duidelijke regels en afspraken, waarmee we de school veilig maken voor de kinderen. Leren moet fijn zijn, daarom laten we de kinderen groeien en bloeien met complimenten, zorg en aandacht.

Onze school is een interconfessionele school. Dat wil zeggen dat kinderen met verschillende geloofsovertuigingen welkom zijn op onze school, maar dat wij de christelijke levensvisie als uitgangspunt hanteren. De verschillende religies en culturen op onze school zien wij als een verrijking van onze eigen geloofstraditie.


De missie van basisschool Tweelingen is:

Een school te zijn waar kinderen door samen leren, samen leren leven.